Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/129/16 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

MKL-0001/68/129/16 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

rpo

Kolbuszowa, 17-07-2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Dostawa zestawu multimedialnego oraz nagłośnienia w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy MKL-0001/68/129/16

  

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 17-07-2019 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł).

1.

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

25 887,00

31 841,01

2

Szczepański Music S.J.

35-060 Rzeszów

ul. Grunwaldzka 26/6

22 016,26

27 080,00

3

Maxico Group Sp. z o.o.

ul. Przewoźników 11

36-691 Warszawa

23 794,30

29 267,00

Komisja:

  1. Anna Stanisławska
  2. Anna Jemioło
  3. Katarzyna Mańkowska