Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/129/16 Zapytanie ofertowe – dostawa zestawu multimedialnego oraz nagłośnienia w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

MKL-0001/68/129/16 Zapytanie ofertowe – dostawa zestawu multimedialnego oraz nagłośnienia w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

Kolbuszowa, 05.07.2019 r.

MKL-0001/68/129/16

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

Dostawa zestawu multimedialnego oraz nagłośnienia w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

 

 

Zapytanie ofertowe z 5 lipca 2019 r.

 

Załączniki do zapytania:

 

1. Opis przedmiotu zamówienia.

2. Formularz ofertowy.

3. Wzór umowy.

4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

5. Oświadczenia o spełnianiu warunków.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum