Podkarpackie Zapytania ofertowe MKl-0001/68/88/16 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

MKl-0001/68/88/16 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

rpo

Kolbuszowa, 29-08-2018

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Dostawa fortepianu klasycznego w ramach projektu

„Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr sprawy MKL-0001/68/88/16

  

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 29-08-2018 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł).

1.

BLUTHNER Polska Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 11
40-082 Katowice

109 756,10

135 000,00

Komisja:

  1. Artur Plizga
  2. Anna Jemioło
  3. Katarzyna Mańkowska