Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.6.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.6.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

                                                                                                              Kolbuszowa, 30-08-2018 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:

„Zestawienie Domu Parafialnego z Książnic w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,

ul. Wolska 36; 36-100 Kolbuszowa – I etap Wykonanie fundamentu”, nr sprawy: R.261.6.2018.

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 30-08-2018 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

  1.  

FHUP „Murdra-Plus” Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148
Kolbuszowa Dolna
36-100 Kolbuszowa

34 563,57

42 513,19

Komisja:

1. Artur Plizga

2. Katarzyna Mańkowska

3. Anna Jemioło