Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.9.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert

A.261.9.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Kolbuszowa, 27.07.2017 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Dostawa 2800 szt. kiczek oraz 200 szt. rogówek ze słomy żytniej do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: A.261.9.2017

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 27-07-2017 r. o godz. 11:00 upłynął termin składania ofert za zadanie: „Dostawa 2800 szt. kiczek oraz 200 szt. rogówek ze słomy żytniej do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: A.261.9.2017.

 

 

Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła ani jedna oferta.

Komisja:

1. Anna Jemioło

2. Artur Plizga

3. Anna Stanisławska