Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.2.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

A.261.2.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Kolbuszowa,  24-03-2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Dostawa nowego pojazdu użytkowego (osobowo-bagażowego) o napędzie elektrycznym”, numer sprawy: A.261.2.2017

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 24-03-2017 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)1.

1.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „TENSI” s.c. R. Piątkowski, K. Warchałowski

ul. Przemysłowa 24

39 – 300 Mielec

36 300,00

44 649,00

 2.

MELEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wojska Polskiego 3

39 – 300 Mielec

27 601,63

33 950,00

Komisja:

1. Artur Plizga

2. Anna Jemioło

3. Katarzyna Mańkowska