Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.7.2020 Wykonanie i dostawa 1350 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na wymianę poszycia dachu ze słomy na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w PE MKL

R.261.7.2020 Wykonanie i dostawa 1350 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na wymianę poszycia dachu ze słomy na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w PE MKL

 

Kolbuszowa, 01.07.2020 r

R.261.7.2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie i dostawa 1350 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na wymianę poszycia dachu ze słomy na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.7.2020

 

 

       Zapytanie ofertowe R.261.7.2020 z 1 lipca 2020 r.

załączniki do zapytania:

  1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
  3. Oświadczenie.
  4. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru materiału strzecharskiego.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum