Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.6.2020 Unieważnienie zapytania ofertowego

R.261.6.2020 Unieważnienie zapytania ofertowego

Kolbuszowa, 22 czerwca 2020 r.

R.261.6.2020

 

                Unieważnienie zapytania ofertowego

na zadanie „Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: R.261.6.2020.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuję, że zapytanie ofertowe na zadanie „Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36” zostało niniejszym unieważnione.

 

UZASADNIENIE:

Zamawiający informuję, że w w/w Zapytaniu Ofertowym do dnia terminu składania ofert wpłynęła jedna ważna oferta.

W wyniku analizy złożonej oferty Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferenta oferty cenowej znacznie przekraczającej kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację tego zadania wynosi 61 000 zł brutto.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum