Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.4.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert

R.261.4.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert

Kolbuszowa, 30.04.2020 r.

R.261.4.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania pn. „„Wykonanie kiczek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach w ilości 400 szt. wraz wykonaniem wymiany strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona zachodnia ) oraz remontem zrębu od strony tylnej (zachodniej) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że do otwarcia ofert tj. do 30.04.2020 r do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Komisja:

  1. Maria Undziakiewicz
  2. Marta Kosior
  3. Katarzyna Mańkowska