Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.5.2020 Zapytanie ofertowe: „Wykonanie kiczek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach w ilości 400 szt. wraz wykonaniem wymiany strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona zachodnia ) oraz remontem zrębu od strony tyln

R.261.5.2020 Zapytanie ofertowe: „Wykonanie kiczek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach w ilości 400 szt. wraz wykonaniem wymiany strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona zachodnia ) oraz remontem zrębu od strony tyln

Kolbuszowa 05.05.2020 r.

R.261.5.2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie kiczek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach w ilości 400 szt. wraz wykonaniem wymiany strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona zachodnia ) oraz remontem zrębu od strony tylnej (zachodniej) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

 

 

Zapytanie cenowe R.261.5.2020 z 5 maja 2020 r.

 

 

Załaczniki do zapytania:

 

1.    Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
2.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
3.    Oświadczenie.
4.    Wymagania dotyczące wykonania i odbioru materiału strzecharskiego.
5.    Charakterystyka obiektu do wymiany strzechy.
6.    Przedmiar remontu  zrębu od strony tylnej.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum