Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.2.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.2.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 27.03.2020r.

Nr sprawy: R.261.2.2020

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Zapytanie ofertowe – Wykonanie i dostawa 400 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remontu dachów obiektów w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36. Nr sprawy: R.261.2.2020.

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że do 27-03-2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

Gospodarstwo Rolne

Zbigniew Okrasiński

Kramkówka Duża 12A

19-110 Goniądz

11 600,00

Komisja:

1. Artur Plizga

2. Maria Undziakiewicz

3. Anna Jemioło