Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.2.2020 „Wykonanie i dostawa 400 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remontu dachów obiektów w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

R.261.2.2020 „Wykonanie i dostawa 400 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remontu dachów obiektów w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

 

Kolbuszowa, 10.03.2020 r

R.261.2.2020

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie i dostawa 400 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remontu dachów obiektów w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36. Nr sprawy: R.261.2.2020.

 

 

Zapytanie ofertowe z 10 marca 2020 r.

 

Załączniki do zapytania:

  1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
  3. Oświadczenie.
  4. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru materiału strzecharskiego.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum