Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.9.2019 Utwardzenie drogi do Garncarni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

A.261.9.2019 Utwardzenie drogi do Garncarni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

Kolbuszowa, 17.09.2019 r.

A.261.9.2019

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

      „Utwardzenie drogi do Garncarni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

Zapytanie ofertowe z 17.09.2019 r

Załączniki do zapytania:
1.    Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
2.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną
3.    Oświadczenie
4.    Przedmiar robót
5.    Wzór umowy

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum