Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.8.2019 Wykonanie posadzki w stajni z Przecławia w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

A.261.8.2019 Wykonanie posadzki w stajni z Przecławia w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Kolbuszowa, 16.09.2019 r.

A.261.8.2019

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

      „Wykonanie posadzki w stajni z Przecławia w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

 
 
Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum