Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.7.2019 Zapytanie ofertowe- „Wykonanie posadzki w stajni z Przecławia w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

A.261.7.2019 Zapytanie ofertowe- „Wykonanie posadzki w stajni z Przecławia w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

Kolbuszowa, 27.08.2019 r.

A.261.7.2019

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

      „Wykonanie posadzki w stajni z Przecławia w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”