Podkarpackie Zapytania ofertowe PE.21.10.2019 Informacja z sesji otwarcia ofert

PE.21.10.2019 Informacja z sesji otwarcia ofert

PE.21.10.2019 

Kolbuszowa, 3 września 2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

NA ZADANIE

„Wykonanie stawu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na części działek nr ewid. 3730,3731 i 3732 w miejscowości Kolbuszowa Górna"

POBIERZ