Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.2.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Zapytanie ofertowe na zadanie: „Wykonanie posadzek w komorze i sieni budynku z Bożej Woli oraz stajni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

A.261.2.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Zapytanie ofertowe na zadanie: „Wykonanie posadzek w komorze i sieni budynku z Bożej Woli oraz stajni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Nr sprawy: A.261.2.2019                                                                                   

Kolbuszowa, 04.04.2019 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Wykonanie posadzek w komorze i sieni budynku z Bożej Woli oraz stajni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, numer sprawy: A.261.2.2019.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 04.04.2019 r.. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

FHUP MURDRA Drapała Stanisław

ul. Mielecka 148

Kolbuszowa Dolna

36-100 Kolbuszowa

18 520,00

22 779,60

Komisja:

1. Artur Plizga

2. Katarzyna Mańkowska

3. Anna Jemioło