Podkarpackie Zapytania ofertowe PE.081.10.2017 Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia wiaty garncarskiej - piec do wypalania ceramiki oraz dwa koła garncarskie w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

PE.081.10.2017 Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia wiaty garncarskiej - piec do wypalania ceramiki oraz dwa koła garncarskie w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

Kolbuszowa, 29 marca 2019 r.

 alt

 UWAGA !   ZMIANA ZAPYTANIA 5 kwietnia 2019 r.

PE.081.10.2017

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.

Dostawa wyposażenia wiaty garncarskiej - piec do wypalania ceramiki oraz dwa koła garncarskie w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej  w Kolbuszowej”

 

 

Zapytanie ofertowe z 29 marca 2019 r.

 

Załączniki do zapytania:

 

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy.

       3. Oświadczenia o spełnianiu warunków.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum

 

 

 

Kolbuszowa, 5 kwietnia 2019 r.

 

Zmiana do zapytania ofertowego nr PE.081.10.2017  – dostawa wyposażenia wiaty garncarskiej - piec do wypalania ceramiki oraz dwa koła garncarskie w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej  w Kolbuszowej”

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przedłuża termin realizacji umowy do 19 lipca 2019 r. ze względu na informacje otrzymane od potencjalnych dostawców o możliwych terminach pozyskania pieca do wypalania ceramiki od producenta.

Zmiany naniesiono w zapytaniu w punkcie IV Termin realizacji zamówienia oraz w załącznikach do zapytania:

 

1) załączniku nr 1: pkt 2);

2) załączniku nr 2 wzór umowy: § 3 ust. 2

 

Zapytanie ofetowe po zmianach.

 

załączniki do zapytania:

 

1. Formularz Ofertowy.

2. Wzór umowy.

       3. Oświadczenia o spełnianiu warunków.

 

 

Jacek Bardan

 

Dyrektor Muzeum