Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.1.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

A.261.1.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 28.02.2017

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania pn. „Wykonanie, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej, frontowej i tylnej do budynku domu z Sędziszowa w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: A.261.1.2017

 

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Stolarski STOMEX Hieronim Kwiecień i Halina Malinie 316a;    39 – 331 Chorzelów na kwotę 10 400,00 zł netto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i zaoferował najniższą cenę.