Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/29/16 Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek

MKL-0001/29/16 Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek

   

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: zapytania ofertowego pn. „Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, numer sprawy MKL-0001/29/16.

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 25-05-2016 r. o godz. 11:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.        

FHUP „Marbud” konserwacja i remonty budynków Józef Margosiak

Podsarnie 88, 34-721 Raba Wyżna

72 294,05

88 921,68

2.        

PHU „IKAR” Zbigniew Gregulski

Widełki 38 A, 36-021 Daleszyce

61 690,07

75 878,79

3.        

FHUP „MURDRA PLUS” Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148,

 36-100 Kolbuszowa Dolna

60 750,70

74 723,36

 

 

                                                                                                                          Przewodniczący Komisji:

                                                                                                                                            Artur Plizga