Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.2.2023 ZAKUP SAMOCHODU

A.261.2.2023 ZAKUP SAMOCHODU

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Kolbuszowa, 25 kwietnia 2023 r.

A.261.2.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa 

ZAPRASZA

do złożenia do złożenia oferty dla zamówienia pn.:

„Zakup samochodu” A.261.2.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2023 r. samochodu na potrzeby Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania 

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - do pobrania PDF