Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.6.2019 Informacja z sesji otwracia ofert

A.261.6.2019 Informacja z sesji otwracia ofert

                                                                                      Kolbuszowa, 06.09.2019 r.

Nr sprawy: A.261.6.2019

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy zadania: „Wykonanie tynków zewnętrznych i brakujących tynków wewnętrznych leśniczówki z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”numer sprawy: A.261.6.2019

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że do otwarcia ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Komisja:

1. Artur Plizga

2. Marta Kosior

3. Katarzyna Mańkowska