Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.14.2019 „Remont istniejącego odrodzenia parkingu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

A.261.14.2019 „Remont istniejącego odrodzenia parkingu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

Kolbuszowa, 28.10.2019 r.


A.261.14.2019


Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:
„Remont istniejącego odrodzenia parkingu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.


 


 
Zapytanie ofertowe z 28 października 2019
 
Załączniki do zapytania:
1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
3. Oświadczenie.
4. Przedmiar robót.
5. Wzór umowy.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum