Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.15.2023 STODOŁA Z CYGANÓW. REMONT - WYMIANA POSZYCIA POŁACI DACHOWEJ DACHU ZE SŁOMY

R.261.15.2023 STODOŁA Z CYGANÓW. REMONT - WYMIANA POSZYCIA POŁACI DACHOWEJ DACHU ZE SŁOMY

Kolbuszowa, 24 sierpnia 2023 r.

R.261.15.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„STODOŁA Z CYGANÓW. REMONT - WYMIANA POSZYCIA POŁACI DACHOWEJ DACHU ZE SŁOMY”, numer sprawy R.261.15.2023.

 

W ramach realizowanego zadania zakłada się:

  • wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. „snopkach”, ilość snopków 800 szt. x 6 = 4800 szt. kiczek,
  • demontaż części frontowej w ilości 129,110 m2 starej strzechy na stodole z Cyganów wraz z wywiezieniem słomy do 1 km we wskazane miejsce bez naruszenia rogówek,
  • wymianę zgniłych elementów więźby dachowej –łaty, w ilości 18 m,
  • impregnacje odkrytych elementów więźby dachowej Fobosem 150,652 m2,
  • poszycie części frontowej dachu strzechą w ilości 129,110 m2 wraz z ekranem zabezpieczającym ułożonym na wywłaszczeniu dachu nad wrotami w ilości 98,800 m2 na budynku stodoły z Cyganów.

 

 Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa
  2. Załącznik nr 2 – Wymagania dotyczące wykonania i odbioru materiału strzecharskiego
  3. Załącznik nr 3–  Charakterystyka obiektu do wymiany strzechy
  4. Załącznik nr 4 – Przedmiar robót
  5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF