Podkarpackie Zapytania ofertowe Zakup i dostawa 700 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w PE MKL

Zakup i dostawa 700 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w PE MKL

Kolbuszowa, 24 czerwca 2024 r.

R.261.1.2024

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.

„Zakup i dostawa 700 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.1.2024.

 

W ramach realizowanego zadania zakłada się zakup i dostawę 700 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu:

  • łodygi powinny być niepołamane i powiązane w wiązki: tzw. „snopki”;
  • waga jednego snopka powinna wynosić ok. 7 kg (+/- 1,0%);
  • pojedynczy – „snopek” powinien być związany sznurkiem, a jego obwód powinien wynosić  ok. 1,10 m natomiast średnica u podstawy ok. 0,40m;
  • pojedynczy – „snopek” powinien mieć długość min. 1,50m do 1,60m, być związany dwoma sznurkami i przygotowany do transportu.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Informacja z sesji otarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- do pobrania PDF