Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.4.2023 DOPOSAŻENIE STOLARNI PARKU ETNOGRAFICZNEGO MKL W KOLBUSZOWEJ

R.261.4.2023 DOPOSAŻENIE STOLARNI PARKU ETNOGRAFICZNEGO MKL W KOLBUSZOWEJ

Kolbuszowa, 29 marca 2023 r.

R.261.4.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

Doposażenie stolarni Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej R.261.4.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa frezarki dolnowrzecionowej wraz z osprzętem i piły taśmowej do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, 36 - 100 Kolbuszowa z podziałem na dwie części:

Część I: dostawa 1 sztuki frezarki dolnowrzecionowej wraz z osprzętem,

Część II: dostawa 1 sztuki piły taśmowej.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja – Frezarka dolnowrzecionowa wraz z osprzętem
  2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja – Piła taśmowa
  3. Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy - NIEAKTUALNY
  4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - do pobrania 

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy - aktualny (po zmianie) - do pobrania

 

Informacja z sesji otwarcia ofert- do pobrania 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania