Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.2.2023 REMONT STODOŁY Z GLIN MAŁYCH

R.261.2.2023 REMONT STODOŁY Z GLIN MAŁYCH

Kolbuszowa, 22.02.2023 r.

R.261.2.2023

 

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

”Remont stodoły z Glin Małych” R.261.2.2023.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Remont stodoły z Glin Małych” nr sprawy R.261.2.2023.

W stodole z Glin Małych usytuowanej na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty:

  1. Remont posadzki w komorach,
  2. Remont posadzki na boisku,
  3. Remont podłóg w sąsiekach,
  4. Wymiana zapierzenia w sąsiekach.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania

Załączniki do pobrania:

 

  1. Załącznik nr 1 – Rysunki (rzut przyziemia, zapierzenie widok od strony sąsieka, zapierzenie widok od strony boiska),
  2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót,
  3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy,
  4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

 Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF do pobrania)

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDf do pobrania)