Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

MKL-0001/28/16 Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania pn. „Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy: MKL - 0001/28/16.

  

Więcej…

 

MKL-0001/29/16 Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek

 

Więcej…

 

MKL-0001/28/16 Opracowanie studium wykonalności dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Więcej…

 

MKL-202/1/16 Zakup samochodu dla MKL

Kolbuszowa, 18.05.2016 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

 

Więcej…

 

MKL- 0001/36/15 Opracowanie dokumentacji projektowej

MKL- 0001/36/15

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

                Do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla: Budynku plebanii z Ostrów Tuszowskich w ramach zadania pn. „Założenie plebańskie w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Wolska 36”.

Więcej…

 
Więcej artykułów…