Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.6.2024 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

A.261.6.2024 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

Kolbuszowa, 13 czerwca 2024 r.

 

A.261.6.2024

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

 

ZAPRASZA

 

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.

 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy A.261.6.2024.

 

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo oraz sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

 

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

 

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna

  Załącznik nr 2_1 - Projekt budowlany - do pobrania PDF

  Załącznik nr 2_2 - Projekt wykonawczy 

    Załącznik nr 2_2_1 - Architektura - do pobrania PDF

    Załącznik nr 2_2_2 - Instalacje elektryczne - do pobrania PDF

    Załącznik nr 2_2_3 - Zabezpieczenie techniczne - do pobrania PDF

Załącznik nr 3 – STWiOR

  Załącznik nr 3_1 - Architektura - do pobrania PDF

  Załącznik nr 3_2 - Instalacje elektryczne - do pobrania PDF

  Załącznik nr 3_3 - Zabezpieczenie techniczne - do pobrania PDF

Załącznik nr 4 – Przedmiary robót

  Załącznik nr 4_1 - Architektura - do pobrania PDF

  Załącznik nr 4_2 - Instalacje elektryczne - do pobrania PDF

  Załącznik nr 4_3 - Zabezpieczenie techniczne - do pobrania PDF

Załacznik nr 5 - Wzór umowy 

 

Zmiana treści zapytania ofertowego - do pobrania PDF

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF