Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.17.2023 DOSTAWA KRAWĘDZIAKÓW, BALI I TARCICY DO PE MKL W KOLBUSZOWEJ W CELU ZESTAWIENIA CHAŁUPY GARNCARSKIEJ

R.261.17.2023 DOSTAWA KRAWĘDZIAKÓW, BALI I TARCICY DO PE MKL W KOLBUSZOWEJ W CELU ZESTAWIENIA CHAŁUPY GARNCARSKIEJ

Kolbuszowa, 9 października 2023 r.

R.261.17.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

Dostawa krawędziaków, bali i tarcicy do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w celu zestawienia chałupy garncarskiej” numer sprawy R.261.17.2023.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa krawędziaków, bali i tarcicy niezbędnych do budowy chałupy garncarskiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w ramach zadania pn. „Lasowiackie garncarstwo” zgodnie z wymogami zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Rysunki poglądowe chałupy garncarskiej.
  2. Załącznik nr 2 – Propozycja cenowa.
  3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF