Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.6.2023 OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINASOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027

A.261.6.2023 OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINASOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027

Kolbuszowa, 27 września 2023 r.

A.261.6.2023

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Opracowanie wniosku o dofinasowanie projektu wraz z załącznikami w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (EFRR) ”, numer sprawy A.261.6.2023.:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wniosku wraz z następującymi załącznikami:

1. Odniesienie do kryteriów wyboru projektu,

2. Dokumentacja dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko w tym DNSH,

3. Uzasadnienie i kalkulacja wartości wskaźników (jeżeli dotyczy),

4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej (jeżeli dotyczy),

5.Dokumenty finansowe:

    5.1. Studium wykonalności

dla projektu pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Recepcja Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” wybieranego w sposób niekonkurencyjny, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna

 Działanie FEPK.05.05 Kultura.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa,
  2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF