Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.14.2023 CHAŁUPA DWORKOWA Z SĘDZISZOWA MŁP. – RECEPCJA

R.261.14.2023 CHAŁUPA DWORKOWA Z SĘDZISZOWA MŁP. – RECEPCJA

Kolbuszowa, 11 sierpnia 2023 r.

R.261.14.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Chałupa dworkowa z Sędziszowa Młp. – recepcja” numer sprawy R.261.14.2023

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Chałupa dworkowa z Sędziszowa Młp. – recepcja” nr sprawy R.261.14.2023. W chałupie dworkowej z Sędziszowa Małopolskiego usytuowanej na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w ramach zadania zostaną wykonane prace m.in. na:

Dachu m.in.:

 • remont kominów,
 • demontaż i montaż instalacji odgromowej,
 • remont i impregnacja dachu gontowego,
 • wymiana rynien.

Elewacji m.in.:

 • malowanie elewacji,
 • remont stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont elementów drewnianych elewacji,
 • naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych,
 • remont schodów,
 • remont cokołu i murków zewnętrznych.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Przedmiar robót,
 2. Załącznik nr 2 – Zdjęcia poglądowe Chałupy dworkowej z Sędziszowa Małopolskiego,
 3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy,
 4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  - do pobrania PDF