Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.13.2023 REMONT, IMPREGNACJA DACHU POKRYTEGO DREWNIANYM GONTEM

R.261.13.2023 REMONT, IMPREGNACJA DACHU POKRYTEGO DREWNIANYM GONTEM

Kolbuszowa, 25 lipca 2023 r.

R.261.13.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Remont, impregnacja dachu pokrytego drewnianym gontem – Karczma z Hadli Kańczuckich, Dom z Żołyni”, numer sprawy R.261.13.2023.

Przedmiotem zamówienia jest remont kominów, pokrycia gontowego oraz impregnacja dachów pokrytych drewnianym gontem.

Zakres prac:

Karczma z Hadli Kańczuckich:

Remont komina:

 • rozbiórka istniejącego komina;
 • wymurowanie nowego komina na wzór starego;
 • obróbka komina;
 • malowanie farbą metalowych elementów.

Remont dachu- powierzchnia 276,46m²:

 • odgrzybianie metodą dwukrotnego opryskiwania;
 • oczyszczenie szczotkami stalowymi z usunięciem warstwy zagrzybionej;
 • dobicie wysuniętych gwoździ;
 • wymiana zniszczonych gontów (gont daje Inwestor);
 • impregnacja preparatami olejowymi, metodą dwukrotnego smarowania.

Dom z Żołyni:

Remont komina:

 • rozbiórka istniejącego komina;
 • wymurowanie nowego komina na wzór starego;
 • otynkowanie ścian zewne trznych komina wraz z malowaniem;
 • obróbka komina;
 • malowanie farbą  metalowych elementów.

Remont dachu- powierzchnia 213,06 m²:

 • odgrzybianie metodą dwukrotnego opryskiwania;
 • oczyszczenie szczotkami stalowymi z usunięciem warstwy zagrzybionej;
 • dobicie wysuniętych gwoździ;
 • wymianę zniszczonych gontów (gont daje Inwestor);
 • impregnacja preparatami olejowymi, metodą dwukrotnego smarowania.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1– Przedmiar robót – Karczma z Hadli Kańczuckich
 2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót – Dom z Żołyni
 3. Załącznik nr 3 – Zdjęcia poglądowe – Karczma z Hadli Kańczuckich
 4. Załącznik nr 4 – Zdjęcia poglądowe – Dom z Żołyni
 5. Załącznik nr 5 – Propozycja cenowa
 6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy

 Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF