Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.11.2023 ZAKUP I DOSTAWA TARCICY

R.261.11.2023 ZAKUP I DOSTAWA TARCICY

Kolbuszowa, 13 czerwca 2023 r.

R.261.11.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zakup i dostawa tarcicy do uzupełnienia stanu w magazynie technicznym w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy R.261.11.2023.

 

W ramach realizowanego zadania zakłada się zakup i dostawę tarcicy w dwóch częściach, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

Część 1 Zamówienia:

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., powietrzno sucha, szer. pow. 20cm po oblamowaniu , dł. 5,0mb, w ilości:4,0m³;

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., ., powietrzno sucha szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 3,0m³;

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 70-ka, I kl., ., powietrzno sucha szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 3,0m³;

- tarcica topolowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., wilgotność 15% - 18% , szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 0,5m³;

- tarcica topolowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., wilgotność 15% - 18%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 2,5mb, w ilości: 0,5m³;

- bale jodłowe obrzynane 80-ki, I kl., powietrzno sucha szer. min. 20cm, dł. 4,5mb: 2m³.

  Część 2 Zamówienia:

- tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm , po oblamowaniu dł. 2,5mb, w ilości: 2,0m³;

- tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu , dł. 2,5mb, w ilości: 2,0m³;

- tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 70-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu m , dł. 2,5mb, w ilości: 2,0m³;

 

Uwaga!

  • I klasa drewna, czyli taka, w której nie występują wypadające sęki, sinizna czy jakiekolwiek uszkodzenia, pod względem estetycznym i wytrzymałościowym jest ona bez zarzutu;
  • tarcica / bale nieobrzynane, czyli takie, które poddano jednokrotnemu (na ostro) przetarciu na trakach, w wyniku czego otrzymano obrobione dwie powierzchnie równoległe oraz obłe (bez obróbki) powierzchnie boczne;
  • tarcica / bale obrzynane, czyli takie, które posiadają obrobione cztery płaszczyzny, a także krawędzie czoła.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1– Propozycja cenowa
  2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy – część 1 zamówienia
  3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy – część 2 zamówienia

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF