Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.8.2023 ZAKUP I DOSTAWA TARCICY DO UZUPEŁNIENIA STANU W MAGAZYNIE TECHNICZNYM W PARKU ETNOGRAFICZNYM MKL W KOLBUSZOWEJ

R.261.8.2023 ZAKUP I DOSTAWA TARCICY DO UZUPEŁNIENIA STANU W MAGAZYNIE TECHNICZNYM W PARKU ETNOGRAFICZNYM MKL W KOLBUSZOWEJ

Kolbuszowa, 11 maja 2023 r.

R.261.8.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zakup i dostawa tarcicy do uzupełnienia stanu w magazynie technicznym w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy R.261.8.2023.

 

W ramach realizowanego zadania zakłada się zakup i dostawę tarcicy, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

Tarcica:

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., powietrzno sucha, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości:4,0m³;

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., powietrzno sucha szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 3,0m³;

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 70-ka, I kl., powietrzno sucha szer. pow. 20cm po oblamowaniu dł. 5,0mb, w ilości: 3,0m³;

tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm, po oblamowaniu dł. 5,0mb, w ilości: 2,0m³;

- tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 2,0m³;

- tarcica dębowa nieobrzynana, okorowana 70-ka, I kl., wilgotność do 15%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 2,0m³;

- tarcica topolowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., wilgotność 15% - 18%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 0,5m³;

- tarcica topolowa nieobrzynana, okorowana 50-ka, I kl., wilgotność 15% - 18%, szer. pow. 20cm po oblamowaniu, dł. 5,0mb, w ilości: 0,5m³;

Bale:

- bale jodłowe obrzynane 80-ki, I kl., powietrzno sucha szer. min. 20cm, dł. 4,5mb: 2m³.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa
  2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF