Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.11.2022 Informacja z sesji otwarcia ofert

R.261.11.2022 Informacja z sesji otwarcia ofert

Kolbuszowa, 07.11.2022 r.

R.261.11.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn: „Częściowe zagospodarowanie terenu strefy zaplecza „A”, założenie dworskie” numer sprawy R.261.11.2022.

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 7 listopada 2022 roku o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

F.H.U.P. „MURDRA-PLUS” Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148,

36-100 Kolbuszowa

97 458,36

119 873,79

 

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum