Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.9.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.9.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 11.08.2022 r.

R.261.9.2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn: „Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach wraz z wykonaniem wymiany strzechy na połaci frontowej chałupy z Wrzaw w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy R.261.9.2022.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 11 sierpnia 2022 roku o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

Dariusz Drapała

Domatków 10

36-100 Kolbuszowa

10 500,00 – wykonanie kiczek i rogówek

12 000,00 – wymiana strzechy

10 500,00 – wykonanie kiczek i rogówek

12 000,00 – wymiana strzechy

   

Razem wartość wykonania zadania

22 500,00

22 500,00

Jacek Bardan

p.o.Dyrektor Muzeum