Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.9.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.9.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 15.11.2021 r.

R.261.9.2021

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn.„Bieżący remont drogi i trasy zwiedzania oraz odwodnienie podwórza zagrody z Lipnicy w PE MKL w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy R.261.9.2021.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 15 listopada 2021 roku. o godz. 10:40 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

F.H.U.P. „MURDRA PLUS” Mateusz Drapała

Kolbuszowa Dolna

ul. Mielecka 148

36-100 Kolbuszowa

6 580,00 zł

Podpisy komisji:

  1. Artur Plizga
  2. Katarzyna Mańkowska
  3. Wojciech Dulski 

Dyrektor Muzeum 

Jacek Bardan