Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.4.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.4.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Kolbuszowa, 28 lipca 2021r.

R.261.4.2021

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wymiana strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona wschodnia) oraz na budynku stodoły z Kopci-Górali (strona zachodnia) wraz z remontem podwalin stodoły w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: R.261.4.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 28 lipca 2021 roku. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

Danuta Michałek

Domatków 34

36-100 Kolbuszowa

31 300,00

31 300,00

Podpisy komisji:

  1. Artur Plizga
  2. Anna Stanisławska
  3. Katarzyna Mańkowska

                                                                 Z-ca Dyrektora Muzeum 

                                                                        Artur Plizga