Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.2.2021 7.06.2021 r. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.2.2021 7.06.2021 r. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 7 czerwca 2021

R.261.2.2021

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej chałupy i stodoły w Brzezinach, nr d. 357, dz. ew. nr 2532/4 w ramach zadania: „Zagroda rodziny Lejów – przeniesienie do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej 36”, nr sprawy: MKL- R.261.2.21

 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 7 czerwca 2021 roku. o godz. 11:30
w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

1.

INSTAL-TECH Marcin Marzec

ul. Nowohucka 92a/15

30-728 Kraków

77 490,00

2.

Igor Babelski

mgr inż. architekt

ul. Słoneczna 6/7

35-061 Rzeszów

12 500,00

3.

EURO-PROJEKT Firma Doradczo Usługowa Budownictwa Zbigniew Chomiczewski

32-014 Brzezie 407

60 762,00

 

Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum