Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.1.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.1.2021 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 31.03.2021 r.

Nr sprawy: R.261.1.2021

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot. zapytania ofertowego – Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej do wykonania kiczek i rogówek przeznaczonych do częściowej wymiany poszycia dachu chałupy
z Huty Przedborskiej i stodoły z Kopci Górali w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”. Nr sprawy: R.261.1.2021.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że do 31-03-2021 r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

Dorota Chmielewska

Kiersnówek 41 17-120 Brańsk

31 500,00

2.

Gospodarstwo Rolne

Okrasiński Zbigniew

Kramkówka Duża 12A

19-110 Goniądz

25 200,00

3.

   Wacława Kwiatkowska

Rembów 71A

26-035 Raków

27 900,00

Podpisy komisji:

1. Artur Plizga

2. Wojciech Dragan

3. Katarzyna Mańkowska