Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.1.2021 Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej do wykonania kiczek i rogówek

R.261.1.2021 Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej do wykonania kiczek i rogówek

Kolbuszowa, 05.03.2021 r.

R.261.1.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie i dostawa 900 szt. snopków ze słomy żytniej do wykonania kiczek i rogówek przeznaczonych do częściowej wymiany poszycia dachu chałupy z Huty Przedborskiej i stodoły z Kopci Górali w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.1.2021.

 

Zapytanie ofertowe R.261.1.2021 z dnia 5 marca 2021 r.

Załączniki do zapytania:

    1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
    2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
    3. Oświadczenie.
    4. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru materiału strzecharskiego