Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.13.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.13.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 18.11.2020 r.

R.261.13.2020

                                                                                     

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie tynków wewnętrznych w stajni z Bud Łańcuckich w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36,
w ramach zadania pn. ”Stajnia z Bud Łańcuckich”, nr sprawy: R.261.13.2020.

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„MURDRA” F.H.U.P. Drapała Stanisławul. Mielecka 148, 36-100 Kolbuszowa

Cena oferty: 23 504,50 zł netto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Dyrektor Muzeum
Jacek Bardan