Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.12.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.12.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 17.11.2020 r.

R.261.12.2020

                                                               

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Dostawa desek i bali (tarcicy obrzynanej i nieobrzynanej) do Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 wraz z wyładunkiem i ułożeniem na sztaplu we wskazanym miejscu przez zamawiającego, w ilości 23,360 m3, w ramach realizacji zadania pn. ”Dom parafialny z Książnic”, nr sprawy: R.261.12.2020.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

DREW-DUL marek Dul, ul. Rzeszowska 396, 36-121 Wilcza Wola
Cena oferty: 38 324,70 zł netto

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

Dyrektor Muzeum
Jacek Bardan