Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.13.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.13.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 17.11.2020 r.

R.261.13.2020

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie tynków wewnętrznych w stajni z Bud Łańcuckich w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36,
w ramach zadania pn. ”Stajnia z Bud Łańcuckich”, nr sprawy: R.261.13.2020

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 16 listopada 2020 roku. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

„MURDRA” F.H.U.P. Drapała Stanisław

ul. Mielecka 148
36-100 Kolbuszowa

23 504,50 zł

Podpisy komisji:

  1. Artur Plizga
  2. Maria Undziakiewicz
  3. Katarzyna Mańkowska

 

Dyrektor Muzeum
Jacek Bardan