Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.12.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.12.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 16.11.2020 r.

R.261.12.2020

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Dostawa desek i bali (tarcicy obrzynanej i nieobrzynanej) do Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 wraz z wyładunkiem i ułożeniem na sztaplu we wskazanym miejscu przez zamawiającego, w ilości 23,360 m3, w ramach realizacji zadania pn. ”Dom parafialny z Książnic”, nr sprawy: R.261.12.2020

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 16 listopada 2020 roku. o godz. 11:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

DREW-DUL Marek Dul

ul. Rzeszowska 396
36-121 Wilcza Wola

38 324,70

Podpisy komisji:

  1. Artur Plizga
  2. Maria Undziakiewicz
  3. Katarzyna Mańkowska

Dyrektor Muzeum
Jacek Bardan