Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.12.2020 Dostawa desek i bali (tarcica obrzynana i nieobrzynana) do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

R.261.12.2020 Dostawa desek i bali (tarcica obrzynana i nieobrzynana) do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dnia 05.11.2020r.

R.261.12.2020

 

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

 

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na „Dostawę desek i bali (tarcica obrzynana i nieobrzynana) do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ul. Wolska 36” wraz z wyładunkiem i ułożeniem na sztaplu we wskazanym miejscu przez zamawiającego, w ilości 23,360m³, w ramach realizacji zadania pn. „Dom parafialny z Książnic”.

 

Zapytanie ofertowe R.261.12.2020 z 5 listopada 2020 r.

 

 Załączniki do zapytanie:

  1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
  3. Oświadczenie wykonawcy.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum