Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.11.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.11.2020 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 02.11.2020 r.

R.261.11.2020

                                                                                     

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie tynków wewnętrznych w chałupie z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: R.261.11.2020.

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

FHUP Murdra Stanisław Drapałaul. Mielecka 148, 36-100 Kolbuszowa
Cena oferty: 21 585,50 zł netto

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.


 Dyrektor Muzeum

Jacek Bardan