Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.11.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.11.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Kolbuszowa, 29.10.2020

R.261.11.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie tynków wewnętrznych w chałupie z Bożej Woli w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: R.261.11.2020

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 29 października 2020 roku o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

FHUP Murdra Stanisław Drapała                              

ul. Mielecka 148           

36-100 Kolbuszowa

21 585,50      
Komisja:

  1. Anna Stanisławska
  2. Maria Undziakiewicz
  3. Wojciech Dragan