Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.8.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.8.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Kolbuszowa, 14.09.2020r.

Nr sprawy: R.261.8.2020

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Zapytanie ofertowe – Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach”, Nr sprawy: R.261.8.2020.

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że do 14-09-2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

1.

Danuta Michałek

Domatków 34

36-100 Kolbuszowa

22 700,00

2.

Roman Mycek

Domatków 26

36-100 Kolbuszowa

20 650,00

 

Komisja:

1. Artur Plizga

2. Katarzyna Mańkowska

3. Anna Jemioło